30. des. 2011

NOEN FØRSTE REFLEKSJONER.

Jeg er leder av undervisning i det digitale klasserommet. Hvordan leder jeg denne undervisningen? For meg er dette det store emnet jeg ønsker å bli mer bevisst på og lære mer om. Etterhvert ønsker jeg å finne min egen vei; konsolidere det jeg vet er bra, forandre på praksis som ikke gir de resultatene jeg ønsker, lære mer om digitale ressurser og verktøy, og anvende dem i mine fag; spansk på alle nivåer og Kommunikasjon og kultur 1 og 3.

Pcen har kommet for å bli. Det samme har læreren, klasserommet og de ytre rammene for undervisningen (dog endres læreplaner, forskrifter og vurderingsformer - men menneskenes hjerter osv....) - det er bare elevene som kommer og går. Og de kommer med ulike utgangspunkt når det gjelder digtital kompetanse - det er lett å se i mine fag som ikke har lærebok (spansk nivå III og Kommunikasjon og kultur) Vi lærere forutsetter (og frykter) at de er så digitalt dyktige - men det viser seg gang på gang at organisering av Onenote (digital ringperm), deltakelse i utforming av wikier, kildebruk etc er vanskelig og utfordrende for mange.

Opplæring i digitale verktøy, kildebruk og nettvett må være en del av undervisning i faget - men jeg merker selv at det nedprioriteres , ofte pga tidsnød. Slik skaffer en ris til egen og elevenes bak...

Mine ønsker er at jeg gjennom å delta i dette studiet må
  • få økt bevissthet om egen praksis
  • tilegne meg gode kunnskaper om egnede digitale verktøy
  • utvikle gode evner som leder i det digitale klasserommet
  • bli en god samarbeidspartner for mine kollegaer fjern og nær

19. des. 2011

IKT-student? Moi?
Jeg lar bakgrunnsbildet og musikken "Taaken letter" av Carl Nielsen tale for seg - foreløpig.