18. apr. 2012

Interessant blogginnlegg om hvorfor elever bør blogge:

http://blogs.kqed.org/mindshift/2011/08/six-reasons-why-kids-should-know-how-to-blog/

Kort summert er punktene slik:
  • Etterlate seg positive digitale "fotspor"
  • Lære å kommunisere ved hjelp av digitale verktøy
  • Transparency - åpenhet ovenfor foreldre
  • Nye måter å tenke omkring digitale verktøy - hva de kan brukes til
  • Bli gode digitale "borgere"
  • Føle stolthet over det man lager

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar